Profesjonalna pomoc prawna

dla przedsiębiorców i osób fizycznych

Telefon

+48 698675254

Zasady ustalania wynagrodzenia

Wynagrodzenie ustalane jest każdorazowo indywidualnie. Stawki wynagrodzenia zależne są od kategorii sprawy, stopnia jej skomplikowania, czasochłonności, miejsca prowadzenia oraz wartości przedmiotu sprawy.  Kancelaria nie posługuje się sztywnym cennikiem, ale stara się dostosować stawki wynagrodzeń do indywidualnych sytuacji każdego klienta. Wycena odbywa się w oparciu o dokumentację sprawy oraz na podstawie informacji przedstawionych przez klienta.

Ustalając wynagrodzenie w niektórych sprawach można odnieść się do stawek minimalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu . Należy jednak pamiętać, że stawki określone w tym rozporządzeniu dotyczą stawek wynagrodzeń, które ponoszone są przez Skarb Państwa w sytuacji, gdy określoną sprawę prowadzi radca prawny ustanowiony z urzędu. W sprawach, w których radca prawny pochodzi z wyboru, albo usługa prawna nie obejmuje w ogóle reprezentacji przed sądami czy innymi organami, wysokość wynagrodzenia między radcą prawnym a klientem nie jest regulowana w żadnym z aktów prawnych.

Wynagrodzenie ustalane z Kancelarią musi obligatoryjnie zawierać podatek od towarów i usług VAT, gdyż świadczenie usług prawnych objęte jest tym podatkiem. Każdy klient otrzymuje na życzenie fakturę VAT z tytułu uiszczonego wynagrodzenia.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z ustalaniem wynagrodzenia, zapraszam do bezpośredniego kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Przykładowe stawki wynagrodzenia minimalnego określone we wskazanym wyżej rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości przedstawiono poniżej.

Sprawy majątkowe – stawki zależne od wartości przedmiotu sprawy

 • powyżej 200 000 zł

  7200 zł

 • od 50 000 zł do 200 000 zł

  3600 zł

 • od 10 000 zł do 50 000 zł

  2400 zł

 • od 5000 zł do 10 000 zł

  1200 zł

 • od 1500 zł do 5000 zł

  600 zł

 • od 500 zł do 1500 zł

  180 zł