Profesjonalna pomoc prawna

dla przedsiębiorców i osób fizycznych

Telefon

+48 698675254

Kancelaria prowadzi stałą i doraźną obsługę wspólnot mieszkaniowych. Wieloletnie doświadczenie w sprawach związanych z obrotem i utrzymaniem nieruchomości, jak też zainteresowania naukowe dotyczące tego obszaru (w tym publikacje w prasie specjalistycznej), pozwalają mi zaoferować profesjonalny zakres usług dedykowany wspólnotom mieszkaniowym. Oferta dotyczy nie tylko dużych wspólnot, ale także tzw. małych wspólnot, dla których stosuje się przepisy o zarządzie rzeczą wspólną według kodeksu cywilnego.

Obsługa wspólnot mieszkaniowych może polegać przykładowo na:

  1. doradztwie prawnym w sprawach bieżących,
  2. dochodzeniu należności od dłużników wspólnot,
  3. reprezentacji wspólnot mieszkaniowych przed sądami i organami administracji publicznej,
  4. obsłudze zebrań wspólnot mieszkaniowych oraz posiedzeń zarządu,
  5. sporządzaniu opinii prawnych i analiz,
  6. doradztwie w związku z pozyskiwaniem i późniejszą obsługą zewnętrznych źródeł finansowania, w tym zwłaszcza środków unijnych.