Profesjonalna pomoc prawna

dla przedsiębiorców i osób fizycznych

Telefon

+48 698675254

Kancelaria prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego, spółek cywilnych oraz osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą. Obsługa obejmuje doradztwo w sprawach bieżących, windykację należności, jak też zakładanie spółek czy przekształcenia.

Do najważniejszych usług świadczonych przez Kancelarię dotyczących funkcjonowania firm należą:

  1. zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego, spółek cywilnych oraz jednoosobowych działalności gospodarczych;
  2. bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców;
  3. obsługa organów zarządzających, w tym obsługa zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń zarządu itp.
  4. doradztwo prawne przy wszelkich sprawach dotyczących firm, w tym windykacja należności, tworzenie regulaminów, umów, wzorców umownych, spory odszkodowawcze, spory związane z własnością nieruchomości, spory pracownicze, postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne, postępowania podatkowe, obsługa funduszy unijnych, zamówienia publiczne;
  5. reprezentacja przedsiębiorców przed sądami i urzędami;
  6. przekształcenia przedsiębiorców;
  7. likwidacja spółek