Profesjonalna pomoc prawna

dla przedsiębiorców i osób fizycznych

Telefon

+48 698675254

Kancelaria świadczy usługi prawne dla osób prywatnych zwłaszcza w następujących obszarach: prawo cywilne (w tym prawo spadkowe), prawo administracyjne, prawo rodzinne, sprawy z zakresu obrotu nieruchomościami, prawo pracy, sprawy odszkodowawcze.

Usługi dla osób fizycznych obejmują:

  1. porady prawne w sprawach bieżących;
  2. stałe doradztwo prawne;
  3. zastępstwo procesowe przed sądami i urzędami;
  4. sporządzanie opinii i analiz prawnych;
  5. doradztwo (w tym osobista obecność) na różnego rodzaju posiedzeniach, spotkaniach, zebraniach w różnych instytucjach takich jak: spółdzielnie, spółki, organizacje pozarządowe, wspólnoty mieszkaniowe.