Profesjonalna pomoc prawna

dla przedsiębiorców i osób fizycznych

Telefon

+48 698675254

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu i uczestniczeniu w organizacjach pozarządowych pozwala mi zaoferować szeroki wachlarz usług dla sektora NGO w Polsce. Kancelaria świadczy obsługę bieżącą tego typu podmiotów, a także usługi związane z powoływaniem stowarzyszeń czy fundacji, uzyskiwaniem statusu organizacji pożytku publicznego oraz likwidacją NGO.

Usługi obejmują m.in:

  1. tworzenie i rejestracji organizacji pozarządowych, w tym opracowywanie statutów, aktów założycielskich itp.
  2. bieżącą obsługę prawną zarówno organizacji prowadzących działalność gospodarczą, jak i organizacji nieprowadzących takiej działalności;
  3. obsługę wydarzeń jednorazowych np. walne zgromadzenia członków, posiedzenia zarządów organizacji itp.
  4. obsługę poszczególnych spraw, w tym zastępstwo przed sądami i urzędami;
  5. doradztwo w procesie uzyskiwania przez organizację statusu organizacji pożytku publicznego;
  6. doradztwo w zakresie pozyskiwania i obsługi zewnętrznych źródeł finansowania organizacji, w tym przede wszystkim funduszy unijnych;
  7. przekształcenia organizacji (łączenie, podział, zmiana formy);
  8. likwidację organizacji pozarządowych.