Profesjonalna pomoc prawna

dla przedsiębiorców i osób fizycznych

Telefon

+48 698675254

W zakresie spraw związanych z funkcjonowaniem organów administracji publicznej zajmuję się zwłaszcza prawem i postępowaniem administracyjnym, regulacjami obejmującymi udzielanie pomocy publicznej oraz wsparcia w różnych formach ze środków publicznych dla podmiotów (w tym przedsiębiorców) prywatnych, a także prawem krajowym i europejskim normującym zasady unijnego wsparcia finansowego dla Polski.

Usługi dla instytucji:

  1. stała obsługa prawna w sprawach bieżących;
  2. doraźne doradztwo prawne, w tym sporządzanie opinii i analiz na zamówienie;
  3. zastępstwo procesowe przed sądami i innymi organami;
  4. opracowywanie wzorów dokumentów.