Profesjonalna pomoc prawna

dla przedsiębiorców i osób fizycznych

Telefon

+48 698675254

Kategorie spraw

Kancelaria świadczy pomoc w zakresie porad dla osób fizycznych, firm, a także organizacji pozarządowych. Mateusz Wagemann reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi, jednostkami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej. Kancelaria zajmuje się obsługą spraw z zakresu prawa rodzinnego, gospodarczego czy cywilnego. W zakres usług prawnych kancelarii nie wchodzi tematyka postępowań związanych z prawem karnym.

Obsługa prawna firm oraz wniosków unijnych

Wśród świadczonych usług znajduje się obsługa prawna związana z dofinansowaniami z Unii Europejskiej, składaniem wniosków czy kontaktem z odpowiednimi jednostkami administracyjnymi. W ramach doradztwa prawnego firm kancelaria świadczy pomoc na terenie Szczecina w zakresie bieżącej obsługi przedsiębiorstw czy zakładania oraz likwidacji spółek.

Doradztwo prawne instytucjom publicznym

Przez Mateusza Wagemanna świadczone są także usługi dla instytucji publicznych, w tym w sporządzaniu wniosków czy opinii wobec innych organów publicznych oraz jednostek przyznających świadczenia unijne. Wśród klientów kancelarii są także wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie, które mogą dochodzić należności od swoich dłużników.

Obsługa organizacji pożytku publicznego

Jednym z obszarów działalności kancelarii jest świadczenie usług w zakresie zakładania stowarzyszeń czy fundacji, a także ich likwidowania w NGO. W zakres doradztwa wchodzi również przygotowywanie statutu oraz innych dokumentów niezbędnych podczas funkcjonowania organizacji pożytku publicznego. W razie konieczności mecenas doradza także w przekształceniach fundacji czy stowarzyszeń.

Szkolenia oraz usługi prawne świadczone drogą elektroniczną

Kancelaria organizuje także szkolenia dla firm oraz osób zatrudnionych w administracji w zakresie prawa spadkowego, wynajmu nieruchomości oraz podstawowych zagadnień związanymi ze sprawami rodzinnymi czy cywilnymi. Radca udziela porad zarówno w sposób tradycyjny, jak i pisemnie drogą elektroniczną. W takim wypadku niezbędne dokumenty również można przekazać mecenasowi mailowo.

 

Oferta Kancelarii

 • Dla przedsiębiorców

  Stała i doraźna obsługa prawna firm, w tym spółek prawa handlowego oraz osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą

 • Dla osób fizycznych

  Usługi prawne dla osób fizycznych: porady prawne, reprezentacja w sądach i przed organami, bieżące doradztwo.

 • Dla wspólnot mieszkaniowych

  Oferta dedykowana wspólnotom mieszkaniowym oraz spółdzielniom

 • Dla instytucji

  Szeroki zakres usług dla instytucji publicznych, w tym stała obsługa prawna oraz bieżące doradztwo.

 • Dla organizacji pozarządowych

  Szeroki wachlarz usług dla sektora NGO: zakładanie stowarzyszeń i fundacji, prowadzenie spraw dla organizacji pozarządowych, bieżące doradztwo i opinie prawne.

Oferowane usługi

 • Stała obsługa prawna

  Stałe doradztwo prawne zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób fizycznych czy instytucji

 • Reprezentacja przed sądami i organami

  Zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej

 • Porady prawne

  Porady w sprawach bieżących udzielane ustnie lub na piśmie (w tym elektronicznie)

 • Opinie prawne

  Pisemne opinie prawne oraz opracowania i ekspertyzy na zadany temat

 • Szkolenia

  Szkolenia z zakresu różnych dziedzin prawa dla przedsiębiorców i administracji