Profesjonalna pomoc prawna

dla przedsiębiorców i osób fizycznych

Telefon

+48 698675254

Stała obsługa prawna

Stała obsługa prawna jest usługą kierowaną zarówno do przedsiębiorców, osób fizycznych, jak i instytucji. Usługa ta polega na świadczeniu stałych usług prawnych, w tym reprezentacji klienta w sądach i przed organami administracji w umówionym zakresie. W ramach usługi możliwe są cykliczne dyżury w siedzibie klienta, konsultacje mailowe czy telefoniczne, sporządzanie opinii prawnych, porady w sprawach bieżących, opracowywanie i konsultowanie dokumentów. Wynagrodzenie może być ustalone na zasadzie ryczałtu, bądź według stawki godzinowej.