Świadomość prawna obywateli jest jednym z najważniejszych czynników społeczeństwa obywatelskiego. Wiedza o prawach i obowiązkach, o tym jak zachować się w określonych sytuacjach, co można zrobić, do kogo się zwrócić, jest dla mieszkańca współczesnej Polski bardzo istotna. Jest to szczególnie ważne w sytuacji powstania gigantycznej ilości nowych przepisów, a także wobec coraz częstszego nakładania się regulacji polskich i europejskich.

Niska świadomość prawna Polaków wynika w dużej mierze niewątpliwie z braku jakichkolwiek elementów prawa w programie nauki szkolnej, choćby na etapie liceum. Dlatego też Krajowa Rada Radców Prawnych zawarła porozumienie z Ministerstwem Sprawiedliwości dotyczące współpracy w zakresie realizowania, rozwijania i promowania programu edukacji prawnej w szkołach. Obecnie Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje się do realizacji kolejnego programu, tym razem finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W jego ramach, już w przyszłym roku w 150 gimnazjach i 150 szkołach ponadgimnazjalnych na terenie całego kraju zrealizowane zostaną specjalne warsztaty nt. funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Krajowa Rada Radców Prawnych wyprodukowała film edukacyjny „Spacer po prawie”. Film w przystępny sposób przybliża uczniom szkół ponadgimnazjalnych aspekty związane z funkcjonowaniem sądów, działalnością radców prawnych i adwokatów oraz funkcjonowaniem organów administracji rządowej i pozarządowej.

Zapraszam do jego oglądania i rozpowszechniania!

Skomentuj