Profesjonalna pomoc prawna

dla przedsiębiorców i osób fizycznych

Telefon

+48 698675254

Naszym celem jest udzielanie pomocy prawnej klientom, którzy jej potrzebują. Jedną z dziedzin w ramach, której świadczymy nasze usługi są sprawy spadkowe.

Sprawy spadkowe

Pomagamy klientom w rozwiązywaniu kwestii dotyczących uregulowania dziedziczonego majątku. Osoby, które chcą starać się o uzyskanie pozostawionego po krewnych majątku, muszą otrzymać akt poświadczenia od notariusza lub złożyć wniosek do sądu.

Klienci powinni pamiętać, że prawo do spadku nie ulega przedawnieniu jednak im dłużej odkładają oni taką sprawę tym trudniej będzie im uzyskać zapisany majątek. W naszej kancelarii pomagamy również przy sporządzaniu testamentu.

Śmierć bliskiej osoby wiąże się z koniecznością uregulowania kwestii prawnych związanych z pozostawionym przez zmarłego majątkiem lub pozostawionymi długami. Klienci naszej kancelarii mogą liczyć zarówno na wsparcie w postaci porady prawnej, jak i reprezentacji w postępowaniu procesowym bądź w negocjacjach w sprawach związanych z prawem spadkowym. Zapewniamy również pomoc przy sporządzeniu oraz zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji.

W ramach prowadzonej działalności kancelaria świadczy usługi w sprawach o:

  • stwierdzenie nabycia spadku, a także jego przyjęcie bądź odrzucenie
  • dział spadku oraz zniesienie współwłasności
  • zabezpieczenie spadku
  • ustalenie zakresu odpowiedzialności za pozostawione przez zmarłego długi
  • uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia
  • unieważnienie testamentu

Mogą nam Państwo również powierzyć sprawy o zachowek, a także dochodzenie ewentualnych roszczeń osób wydziedziczonych. We współpracy z notariuszem zapewniamy ponadto pomoc prawną przy opracowaniu treści testamentu (w tym także przy dokonywaniu indywidualnych zapisów, poleceń), wydziedziczaniu oraz ustalaniu kręgu osób dziedziczących.