Profesjonalna pomoc prawna

dla przedsiębiorców i osób fizycznych

Telefon

+48 698675254

Nasza kancelaria prawna świadczy klientom pomoc w zakresie prawa rodzinnego. Udzielamy porad prawnych, a także zajmujemy się przygotowywaniem odpowiedniej dokumentacji oraz reprezentowaniem klientów w sądzie.

Alimenty

Świadczenia, które osoby fizyczne są zobowiązane płacić na rzecz krewnych mogą one wynikać jednak nie tylko z pokrewieństwa osób, ale również z małżeństwa lub powinowactwa.

Świadczenia te regulowane są przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy, a do ich płacenia mogą być zobowiązani zarówno rodzice wobec dzieci, jak i dzieci wobec rodziców. Świadczenia te mogą dotyczyć również rozwiedzionych małżonków.

Kancelaria świadczy swoim klientom kompleksowe wsparcie w kwestiach regulowanych przez prawo rodzinne jak na przykład:

 • rozwody (z orzekaniem o winie bądź za porozumieniem stron)
 • sprawy alimentacyjne (zarówno na dzieci, jak i byłego małżonka)
 • orzeczenie i zniesienie separacji
 • ograniczenie, pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej
 • zezwolenie na zarządzanie majątkiem dziecka
 • rozdzielność majątkowa (intercyza)
 • zniesienie współwłasności
 • wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania finansowe małżonka
 • ubezwłasnowolnienie
 • przysposobienie dziecka
 • sądowe ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa
 • unieważnienie uznania dziecka
 • sprawy dotyczące skierowania członka rodziny na leczenie psychiatryczne bądź leczenie odwykowe w przypadku uzależnień.

Oferujemy pomoc zarówno w formie porady prawnej, jak i analizy sytuacji prawnej klienta oraz przygotowania odpowiedniej dokumentacji niezbędnej dla danej sprawy. Sporządzamy również stosowne wnioski i reprezentujemy klientów w postępowaniu sądowym.

Rozwody

Do unieważnienia małżeństwa może dojść z wielu powodów. Nasza kancelaria zajmuje się sprawami rodzinnymi, w które wliczają się rozwody oraz komplikacjami, które mogą z nich wynikać. Do takich trudności można zaliczyć między innymi kwestię opieki nad dziećmi czy rozdzielności majątkowej między byłymi małżonkami.

Radca prawny, który świadczy usługi z tego zakresu, prowadzi swoją działalność w Szczecinie. Dlatego pomoc kierujemy głównie do osób mieszkających w tym mieście, jak i jego okolicach. W obszar działań związanych z poruszanym tematem wlicza się także zniesienie współwłasności i inne aspekty, które znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.