Profesjonalna pomoc prawna

dla przedsiębiorców i osób fizycznych

Telefon

+48 698675254

Kancelaria świadczy swoim klientom kompleksowe wsparcie w kwestiach regulowanych przez prawo rodzinne jak na przykład:
• rozwody (z orzekaniem o winie bądź za porozumieniem stron)
• sprawy alimentacyjne (zarówno na dzieci, jak i byłego małżonka)
• orzeczenie i zniesienie separacji
• ograniczenie, pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej
• zezwolenie na zarządzanie majątkiem dziecka
• rozdzielność majątkowa (intercyza)
• zniesienie współwłasności
• wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania finansowe małżonka
• ubezwłasnowolnienie
• przysposobienie dziecka
• sądowe ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa
• unieważnienie uznania dziecka
• sprawy dotyczące skierowania członka rodziny na leczenie psychiatryczne bądź leczenie odwykowe w przypadku uzależnień.
Oferujemy pomoc zarówno w formie porady prawnej, jak i analizy sytuacji prawnej klienta oraz przygotowania odpowiedniej dokumentacji niezbędnej dla danej sprawy. Sporządzamy również stosowne wnioski i reprezentujemy klientów w postępowaniu sądowym.