Profesjonalna pomoc prawna

dla przedsiębiorców i osób fizycznych

Telefon

+48 698675254

Prowadzenie wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej regulowane jest przez przepisy prawa gospodarczego prywatnego oraz publicznego. W tym zakresie kancelaria zapewnia wsparcie zarówno przy zakładaniu działalności, jak i przy jej rozwiązaniu, ale nie tylko. Świadczymy zarówno doraźną pomoc, jak i w ramach stałej współpracy przy obsłudze bieżących spraw firmy.
Swoim klientom zapewniamy pomoc w formie porady prawnej, sporządzania niezbędnej dokumentacji, opiniowania dokumentów oraz sporządzania ekspertyz, a także reprezentowania przed odpowiednimi organami administracji publicznej oraz sądami w sprawach takich jak:
• rejestracja spółek
• sporządzanie regulaminów, uchwał, umów i innych dokumentów wewnętrznych firmy
• uchylenie uchwały organu spółki
• wykluczenie wspólnika
• rozwiązanie spółki bądź jej przekształcenie
• dochodzenie należności (w tym także egzekucja z majątku członków zarządu spółki – na podstawie art. 299 Kodeksu spółek handlowych, który przewiduje odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki).