Profesjonalna pomoc prawna

dla przedsiębiorców i osób fizycznych

Telefon

+48 698675254

W zakresie prawa administracyjnego kancelaria świadczy pomoc w formie porady, sporządzania pism, wniosków i innej dokumentacji, a także prowadzenia spraw przed urzędami oraz sądami administracyjnymi. Wnosimy również w imieniu klienta skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.
W tym obszarze obsługa prawna obejmuje:
• kompleksowe wsparcie w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego (sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowania, czynności w toku postępowania administracyjnego, zażalenia, odwołania)
• kwestie meldunkowe oraz inne z zakresu prawa mieszkaniowego (m.in. wykup lokali mieszkalnych, spory dotyczące lokali komunalnych)
• dochodzenie odszkodowań za niezgodną z prawem działalność organów administracji państwowej, jak i samorządów
• wszelkie sprawy dotyczące zezwoleń, pozwoleń, licencji i zgód wydawanych przez organy administracji publicznej zarówno dla osób fizycznych, jak i przedsiębiorców