Profesjonalna pomoc prawna

dla przedsiębiorców i osób fizycznych

Telefon

+48 698675254

Porady prawne

Kancelaria mecenasa Mateusza Wagemanna z biurem w Szczecinie udziela porad prawnych w sprawach bieżących, jak też w ramach stałej obsługi. Pomoc udzielana jest po wcześniejszym umówieniu wizyty. Zalecane jest także wcześniejsze umożliwienie zapoznania się z wszelkimi dokumentami dotyczącymi sprawy. Konsultacje dotyczyć mogą zarówno spraw proceduralnych związanych z prowadzeniem określonych postępowań przed sądami czy organami, jak też mogą obejmować analizę sytuacji prawnej danej osoby (przedsiębiorcy) przy uwzględnieniu przedstawionej dokumentacji. Wszelkie wyjaśnienia i rozstrzygnięcia niejasności proceduralnych udzielane są zarówno w formie ustnej, jak i elektronicznej.

Porady prawne przez internet

Kancelaria realizuje usługi doradztwa także drogą elektroniczną. Zasady konsultacji przez internet są następujące:

  1. W celu uzyskania porady prawnej przez internet należy skontaktować się z Kancelarią telefonicznie lub mailem na adres: kancelaria@wagemann.com.pl
  2. W mailu proszę przedstawić problem oraz sformułować pytania.
  3. Po zapoznaniu się z problemem szczecińska Kancelaria Mateusza Wagemanna kontaktuje się z klientem informując czy, a jeśli tak to w jakim terminie udzieli odpowiedzi na przedstawione zagadnienia i jaka będzie cena za tę usługę.
  4. W przypadku konieczności zapoznania się z dokumentami, klient zobowiązany jest przekazać Kancelarii drogą elektroniczną wszelkie dokumenty, które mogą być niezbędne do udzielenia porady prawnej. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za przekazanie Kancelarii całej i kompletnej dokumentacji w danej sprawie.
  5. Wszelkie informacje uzyskane od klienta objęte są prawnie chronioną tajemnicą zawodową radcy prawnego.
  6. W przypadku zaakceptowania warunków udzielenia porady, klient uiszcza opłatę na wskazany rachunek bankowy.
  7. Po otrzymaniu wynagrodzenia klientowi udzielana jest odpowiedź na wysłane zapytanie (w umówionym terminie).