W związku z mnogością funkcjonujących w naszym systemie prawnym przepisów, jak też pojawianiem się coraz to nowych regulacji, gwałtowanie wzrasta zapotrzebowanie na porady prawne. Do mojej Kancelarii każdego dnia dzwoni kilka/kilkanaście osób z prośbą o porady. Pytania dotyczą spraw drobnych, ale też trudnych, a czasem bardzo skomplikowanych. Niezależnie od przedmiotu sprawy bardzo wiele osób, a ryzykuję stwierdzenie, że większość dzwoniących, oczekuje uzyskania pomocy prawnej przez telefon. Dlatego też informuję, że jest to niemożliwe, a moja Kancelaria nie udziela porad prawnych przez telefon. Udzielenie porady prawnej – nawet w prostej i wydawałoby się nieskomplikowanej sprawie – wymaga przede wszystkim zapoznania się z dokumentami, a najczęściej także poświęcenia przynajmniej kilkudziesięciu minut na dokładne poznanie co jest przedmiotem problemu, zadanie wielu uzupełniających pytań i w końcu przedstawienie odpowiedzi – najczęściej w kilku wariantach. Wszystko to jest niemożliwe do zrobienia w rozmowie telefonicznej.

W związku z powyższym informuję, że udzielanie porad prawnych odbywa się wyłącznie w trakcie bezpośredniego spotkania w Kancelarii. Porady prawne są odpłatne, za wyjątkiem porad udzielanych osobom potrzebującym w ramach projektów realizowanych przez różne instytucje czy organizacje, z którymi Kancelaria współpracuje. Aktualnie Kancelaria bierze udział w projekcie niesienia nieodpłatnej pomocy prawnej dla seniorów (osoby w wieku 60+). Projekt będzie trwał do końca 2015 roku. Wszelkie szczegóły dostępne są we wpisie „Pomoc prawna pro bono dla seniorów”.

2 Komentarzy

Skomentuj