Profesjonalna pomoc prawna

dla przedsiębiorców i osób fizycznych

Telefon

+48 698675254

Opinie prawne

Opinie prawne, analizy i opracowania mogą być sporządzanie celem wykorzystania ich we wszelkich prawem dozwolonych celach na zlecenie klientów prywatnych, firm i instytucji. Opinie mogą dotyczyć analizy sytuacji prawnej danej osoby, jej praw i obowiązków, jak też mogą dotyczyć zagadnień proceduralnych związanych z uczestniczeniem w określonym postępowaniu.
Opracowania mogą dotyczyć wszelkich zagadnień, którymi zajmuje się Kancelaria. Na zlecenie przedsiębiorców, instytucji czy organów administracji publicznej Kancelaria przygotowuje także analizy dotyczące prawa konkurencji i pomocy publicznej, zwłaszcza w kontekście legalności i możliwości udzielenia pomocy publicznej w danych okolicznościach.