Profesjonalna pomoc prawna

dla przedsiębiorców i osób fizycznych

Telefon

+48 698675254

Kategorie spraw

Kancelaria Radcy Prawnego Mateusz Wagemann prowadzi sprawy z zakresu różnych dziedzin prawa, przy czym Kancelaria nie zajmuje się sprawami karnymi. W preferowanym zakresie praktyki zawodowej znajdują się przede wszystkim sprawy z szeroko rozumianego prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa gospodarczego oraz prawa rodzinnego. Poniżej wskazano przykładowe kategorie spraw, którymi na co dzień zajmuje się Kancelaria.

 

Prawo cywilne

 • o zapłatę
 • o odszkodowanie i/lub zadośćuczynienie
 • o ochronę dóbr osobistych
 • wydanie nieruchomości (eksmisja)
 • naruszenie posiadania
 • zasiedzenie
 • służebności
 • ustalenie wstąpienia w stosunek najmu
 • ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego
 • ustalenie treści księgi wieczystej
 • ustalanie stanów prawnych nieruchomości
 • zwrot nakładów na rzecz
 • ustanowienie drogi koniecznej
 • wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości
 • ustalenie sposobu korzystania z nieruchomości

 

Prawo gospodarcze

 • dochodzenie należności
 • rejestracja spółek
 • odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki
 • uchylenie uchwały organu spółki
 • rozwiązanie spółki
 • wykluczenie wspólnika

 

Prawo administracyjne

 • z zakresu prawa budowlanego
 • meldunkowe
 • dotyczące zezwoleń, pozwoleń, licencji i zgód wydawanych przez organy administracji publicznej
 • sprawy z zakresu prawa podatkowego
 • prowadzenie spraw przed urzędami oraz sądami administracyjnymi
 • skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego

 

Prawo rodzinne

 • rozwody
 • sprawy alimentacyjne
 • orzeczenie i zniesienie separacji
 • ograniczenie, pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej
 • przysposobienie

 

Prawo spadkowe

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • zabezpieczenie spadku
 • sprawy o zachowek

 

Inne kategorie spraw

 • z zakresu prawa spółdzielczego
 • dotyczące ochrony praw lokatorów
 • sprawy egzekucyjne, w tym skargi na czynności komornicze
 • z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych: odwołania od decyzji organów rentowych dotyczące świadczeń typu, renta, emerytura, zasiłki
 • z zakresu prawa pracy: odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, dochodzenie należności od pracodawców, ustalenie istnienia