Profesjonalna pomoc prawna

dla przedsiębiorców i osób fizycznych

Telefon

+48 698675254

W 2008 roku ukończyłem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Tego samego roku dostałem się na aplikację radcowską, którą odbywałem w latach 2009-2012. Po zakończeniu aplikacji w 2013 roku uzyskałem pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego i zostałem wpisany wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie.
Posiadam także wyższe wykształcenie politologiczne, które uzyskałem w 2005 roku w Instytucie Politologii i Europeistyki na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego.
Posługuję się językiem angielskim.
Jako prawnik zajmowałem się wieloma różnorodnymi aktywnościami zawodowymi. Jeszcze w czasie studiów odbyłem praktykę w kancelarii adwokackiej. W trakcie aplikacji stale współpracowałem z Kancelarią Radcy Prawnego Jerzego St. Rawskiego. Prowadziłem także własną działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (wspólnie z żoną). Pracowałem również na stanowisku inspektora ds. umów w Szczecińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Od 2010 r. pełnię funkcję głównego specjalisty w Wydziale Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, gdzie zajmuję się regulacjami dotyczącymi rozwoju regionu oraz przeznaczeniem środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
Posiadam doświadczenie w zakresie obsługi prawnej osób fizycznych oraz przedsiębiorców. Na co dzień zajmuję się sporządzeniem umów oraz opinii prawnych.
W wolnych chwilach zajmuję się opracowywaniem publikacji poświęconych rozmaitym zagadnieniom prawnych. Dotychczas opublikowane teksty mojego autorstwa:

  • Wolny zawód – pośrednik, [w:] Nieruchomości C.H. Beck, numer 2/2009
  • Akt poświadczenia dziedziczenia – nowoczesny sposób potwierdzania praw do spadku, [w:] Nieruchomości C.H. Beck, numer 8/2009
  • Zasiedzenie prawa własności nieruchomości, [w:] Nieruchomości C.H. Beck, numer 1/2011
  • Zasiedzenie służebności, [w:] Nieruchomości C.H. Beck, numer 4/2011
  • Postępowanie sądowe w sprawach o zasiedzenie, [w:] Nieruchomości C.H. Beck, numer 7/2011
  • Nieruchomości jako koszt kwalifikowalny w projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE, [w:] Nieruchomości C.H. Beck, numer 2/2012
  • Bonifikaty przy nabywaniu nieruchomości od jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa, [w:] Nieruchomości C.H. Beck, numer 8/2012
  • Najem okazjonalny, [w:] Nieruchomości C.H. Beck, numer 8/2013
Prywatnie staram się poświęcać czas aktywnej turystyce i hobby. Jestem miłośnikiem gór o każdej porze roku. Staram się też uprawiać turystykę kolejową po szeregu miejsc i atrakcji związanych z zabytkami techniki kolejowej. Jestem członkiem kilku organizacji pozarządowych. W ramach tej aktywności zajmuję się działalnością publiczną, udzielam nieodpłatnych porad prawnych w ramach organizowanych przez te organizacje akcji dla osób potrzebujących, angażuję się w działania na rzecz poszerzenia świadomości prawnej obywateli. W ostatnim czasie zaangażowałem się także w prace na rzecz odbudowy istniejących jeszcze fragmentów stargardzkiej kolejki wąskotorowej.