Profesjonalna pomoc prawna

dla przedsiębiorców i osób fizycznych

Telefon

+48 698675254

Fotografie: Piotr Wolski

Mateusz Wagemann – Radca Prawny

Kancelarię prowadzi Radca Prawny Mateusz Wagemann. Mateusz Wagemann jest wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Następnie odbył aplikację radcowską i w 2013 roku uzyskał pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego, po czym uzyskał wpis na listę radców prawnych. Kancelaria prowadzi różnego rodzaju sprawy, przy czym w obszarze szczególnego zainteresowania pozostają następujące zagadnienia:

 • prawo obrotu nieruchomościami
 • prawo cywilne
 • prawo rodzinne
 • prawo gospodarcze
 • prawo administracyjne
 • pomoc publiczna dla przedsiębiorców w tym obsługa funduszy unijnych

O Kancelarii

  • Usługi dla przedsiębiorców

   Kancelaria prowadzi stałą i doraźną obsługę prawną przedsiębiorców. Oferta kierowana jest zarówno do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak i spółek cywilnych oraz spółek prawa handlowego.

  • Usługi dla osób prywatnych

   Zajmuję się także świadczeniem pomocy prawnej dla osób prywatnych w szerokim zakresie spraw dotyczących prawa cywilnego, prawa spadkowego, prawa rodzinnego, obrotu nieruchomościami, prawa administracyjnego.

  • Usługi dla instytucji

   Kancelaria prowadzi współpracę z klientami instytucjonalnymi takimi jak: organy administracji publicznej, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, organizacje pozarządowe.

  • Reprezentacja w sądach

   Jako radca prawny występuję w charakterze pełnomocnika osób fizycznych i prawnych w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej.

  • Porady prawne

   Udzielam porad prawnych w sprawach bieżących, jak też w ramach stałej obsługi. Porady mogą dotyczyć zarówno zagadnień związanych z prowadzeniem postępowań przed sądami czy organami (zagadnienia proceduralne), jak też w kwestiach dotyczących praw czy obowiązków osób. Porady mogą też obejmować analizę dokumentów, umów, aktów prawnych itp.

  • Opinie prawne

   Kancelaria zajmuje się również sporządzaniem opinii prawnych i opracowań poświęconych różnego rodzaju zagadnieniom z zakresu prawa. Opinie mogą być sporządzane za zlecenie przedsiębiorców, osób prywatnych, jak też instytucji.