Funkcjonujący w Polsce stereotyp mówi, że profesjonalny prawnik jest drogi. Wiele osób obawia się skorzystać z usług radców prawnych czy adwokatów z uwagi na oczekiwaną wysoką cenę usługi. Z drugiej strony badania przeprowadzone kilka lat temu przez Krajową Izbę Radców Prawnych pokazały, że bardzo niewielki odsetek ludzi wskazuje brak środków finansowych jako powód nieskorzystania z usług prawnych. Zdecydowana większość ankietowanych odpowiada, że nie ma potrzeby korzystania z usług prawniczych. Badania te pokazują więc z jednej strony, że wysokie ceny usług prawniczych to mit, a z drugiej strony wskazują na niski stan świadomości prawnej Polaków.

Ile więc kosztuje radca prawny?

Oczywiście na tak postawione pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Koszt usługi prawniczej uzależniony jest od rodzaju sprawy, stopnia jej skomplikowania i przede wszystkim nakładu pracy jaki jest niezbędny w danej sprawie. Porada prawna może kosztować 100 zł, ale może być na tyle skomplikowana, że jej koszt będzie dużo wyższy. Choć stawki wynagrodzenia radcy prawnego są uzależnione przede wszystkim od uzgodnień prawnika z klientem, to wyznacznikiem do ustalenia wynagrodzenia może być przykładowo rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. Przykładowo w odniesieniu do spraw majątkowych rozporządzenie to przewiduje wynagrodzenie w wysokości:

1) 180 zł – dla spraw o wartości od 500 zł do 1500 zł

2) 600 zł – dla spraw o wartości od 1500 zł do 5000 zł

3) 1200 zł – dla spraw o wartości od 5000 zł do 10 000 zł

4) 2400 zł – dla spraw o wartości od 10 000 zł do 50 000 zł

5) 3600 zł – dla spraw o wartości od 50 000 zł do 200 000 zł

6) 7200 zł – dla spraw o wartości pow. 200 000 zł

 

W celu ustalenia wysokości ceny za daną usługę prawniczą warto przede wszystkim skontaktować się z danym radcą czy adwokatem i po prostu cenę uzgodnić. Możliwe są różne systemy rozliczeń. Dopuszczalne są więc płatności z góry, płatności ratalne. Część wynagrodzenia może być także uzależniona od ewentualnego sukcesu w danej sprawie. Warto też pamiętać o tym, że w sprawach cywilnych strona przegrywająca zobowiązana jest co do zasady zwrócić koszty procesu stronie wygrywającej, dlatego też w przypadku wielu spraw możliwe jest odzyskanie kosztów poniesionych na opłacenie pełnomocnika od strony, która proces przegrała.

Chcę też podkreślić, że mitem jest twierdzenie jakoby usługi prawnicze były przeznaczone „tylko dla bogatych”. Przede wszystkim rynek usług prawnych i konkurencja na tym rynku sprawiły, że usługi prawne dostępne są dziś dla każdego. Po drugie wielość dostępnych sposobów rozliczeń sprawia, że jest mnóstwo możliwości porozumienia co do terminów i sposobu płatności. Po trzecie wreszcie koszty profesjonalnych usług prawnych są w wielu przypadkach i tak o wiele niższe od tego co można stracić np. nie konsultując z prawnikiem podpisywanej umowy czy warunków dokonywanej transakcji.

Ważne jest by nie kojarzyć jednoznacznie usług prawniczych z sądem. Radcowie prawni nie zajmują się tylko reprezentowaniem klientów przed sądami, ale udzielają  przede wszystkim pomocy pozasądowej: sporządzają umowy, wydają opinie, udzielają porad. Bardzo często pomoc prawnika na etapie sądowym, albo co się też często zdarza, dopiero na etapie egzekucyjnym, jest spóźniona. Warto więc korzystać z usług prawnych zanim sprawa trafi do sądu, bo – co jest też ważne – tego typu pomoc jest zdecydowanie tańsza niż pomoc na etapie sporu sądowego.

Skomentuj