Profesjonalna pomoc prawna

dla przedsiębiorców i osób fizycznych

Telefon

+48 698675254

Kancelaria świadczy doradztwo prawne związane z pozyskiwaniem i wydatkowaniem funduszy unijnych. Zapewniamy wsparcie zarówno na etapie aplikowania o dofinansowanie w instytucjach zarządzających, pośredniczących i wdrażających na terenie całego kraju. Obsługujemy także sprawy dotyczące wnoszenia środków zaskarżenia w przypadku negatywnych rozstrzygnięć i odmowy przyznania dofinansowania. Sporządzamy zarówno protesty, jak i skargi do sądu administracyjnego, a w razie potrzeby także skargi kasacyjne.

Na etapie  realizacji projektów dofinansowanych ze środków europejskich zapewniamy doradztwo w zakresie prawidłowości wydatkowania i rozliczania udzielonego dofinansowania. W przypadku postępowań kontrolnych kwestionujących prawidłowość rozliczeń kancelaria udziela wsparcia oraz reprezentuje klientów przed organami prowadzącymi postępowania dotyczące zwrotu środków, a także reprezentuje klientów przed sądami administracyjnymi w przypadku kwestionowania decyzji o zwrocie środków.

Na życzenie klientów sporządzamy także opinie prawne i opracowania dotyczące zarówno procesu ubiegania się i późniejszego wydatkowania udzielonego dofinansowania, jak i opinie dotyczące prawa europejskiego, które jest źródłem regulacji dotyczących zasad udzielania i wydatkowania środków unijnych.