Profesjonalna pomoc prawna

dla przedsiębiorców i osób fizycznych

Telefon

+48 698675254

  • Dnia 15 stycznia 2013 roku weszła w życie ustawa o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Wedle tej ustawy zaległości powstałe z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne są umarzane. Dotyczy to składek za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 28 lutego 2009 r. oraz należnych od nich odsetek za zwłokę, opłat prolongacyjnych, kosztów upomnienia, opłat dodatkowych, a także kosztów egzekucyjnych naliczonych przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego.