Profesjonalna pomoc prawna

dla przedsiębiorców i osób fizycznych

Telefon

+48 698675254

  • Normalnym i pożądanym zjawiskiem w obrocie gospodarczym rozwijającej się gospodarki jest powstawanie nowych podmiotów gospodarczych. W ostatnich latach w Polsce obserwuje się popularyzację spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, gdyż są to najprostsze do założenia i prowadzenia spółki kapitałowe ograniczające odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki. Ponadto  coraz częściej stosuje się także rozwiązania polegające na tworzeniu spółek komandytowych, […]

  • Spółka jawna jest jedną z najprostszych i najpopularniejszych form wykonywania działalności gospodarczej. Spółki jawne zbliżone są w swej konstrukcji do spółek cywilnych. Istotą spółki jawnej jest prowadzenie przedsiębiorstwa przez dwie lub więcej osób pod własną firmą (nazwą). Wspólnikiem spółki jawnej mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, przy czym każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń całym swym majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Odpowiedzialność ta ma charakter subsydiarny (wtórny), albowiem wspólnik odpowiada dopiero wtedy, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.