Profesjonalna pomoc prawna

dla przedsiębiorców i osób fizycznych

Telefon

+48 698675254

  • W ostatnim czasie często słyszy się o dochodzeniu przez rozmaite instytucje finansowe drobnych, najczęściej przedawnionych roszczeń. Sam właśnie przyjąłem do prowadzenia tego typu sprawę i postanowiłem się podzielić kilkoma spostrzeżeniami.

  • Pozew jest pismem procesowym wszczynającym postępowanie cywilne w trybie procesowym. Postępowanie cywilne odbywa się w dwóch trybach: procesowym i nieprocesowym. Są dwa odmienne tryby postępowania, choć mają one cechy wspólne (np. niekiedy w postępowaniu nieprocesowym przeprowadzana jest rozprawa). Postępowanie nieprocesowe wszczynane jest na wniosek lub z urzędu, zaś postępowanie procesowe wszczynane jest po wniesieniu pozwu. Pisma procesowe – w tym pozwy – muszą zawierać określone elementy, aby były uznane za poprawne formalnie i mogły być przedmiotem dalszego procedowania.

  • W sprawach cywilnych zasadą jest obowiązek ponoszenia opłat sądowych. Opłatom podlegają pisma i czynności podejmowane przez strony w ramach wszczynanego i prowadzonego postępowania sądowego.