Profesjonalna pomoc prawna

dla przedsiębiorców i osób fizycznych

Telefon

+48 698675254

  • Organy administracji publicznej bardzo często wydają różnego rodzaju zaświadczenia, które następnie potrzebne są w różnych sprawach. Wydawanie zaświadczeń jest ważną funkcją sprawowaną przez różne urzędy, bowiem zaświadczenia są dokumentami wykorzystywanymi w wielu ważnych dziedzinach życia. Postępowanie dotyczące wydawania zaświadczeń jest specyficznym rodzajem aktywności organów publicznych i zostało uregulowane w Kodeksie postępowania administracyjnego.

  • Jedną z najważniejszych zasad państwa prawnego jest kontrola działań administracji publicznej dokonywana przez niezależne i niezawisłe sądownictwo administracyjne. W Polsce funkcjonuje 16 wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, których zadaniem jest właśnie rozpatrywanie skarg na akty i czynności podejmowane w ramach szeroko rozumianego władztwa administracyjnego.