Profesjonalna pomoc prawna

dla przedsiębiorców i osób fizycznych

Telefon

+48 698675254

  • Zgodnie z Kodeksem cywilnym spadek może być przez spadkobiercę przyjęty lub odrzucony. Najczęstszym przypadkiem przyjęcia spadku jest przyjęcie spadku wprost, tzn. bez ograniczenia za długi spadkowe. Do takiego przyjęcia dochodzi albo wskutek złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia, albo (co ma miejsce najczęściej) wskutek niezłożenia żadnego oświadczenia spadkowego. Każdy spadek w polskim systemie prawnym musi być przez kogoś przyjęty. Spadkobiercami są albo osoby wskazane w testamencie, albo osoby dziedziczące na podstawie ustawy. W przypadku, gdy osoba zmarła nie ma żadnej rodziny, ani osób które wchodziłyby w krąg spadkobierców ustawowych, spadek dziedziczy gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy lub w ostateczności Skarb Państwa.